Heeft uw kind problemen met leren?

In mijn praktijk voor leerproblemen in Lansingerland kan ik hulp bieden aan kinderen in het
basis- en voortgezet onderwijs die moeite hebben met leren.

t

Wat doe ik?

Wanneer uw kind problemen heeft bij het leren, is het belangrijk om erachter te komen wat er aan de hand is, wat er moet veranderen en hoe dit het beste kan gebeuren. Voor ieder kind dat bij mij komt, wordt hiervoor in overleg met u een plan op maat gemaakt. Dit plan kan bestaan uit diagnostisch onderzoek en/of diagnostische behandeling (specialistische RT).

lees verder »

t

Werkwijze?

Ieder kind is uniek. Er bestaat dan ook geen standaardoplossing. Nadat u contact heeft gezocht maken we een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we wat de mogelijkheden zijn om de problemen zo effectief mogelijk aan te pakken. We brengen de klachten uitgebreid in kaart en bepalen met elkaar de hulpvraag. Aan het eind van het intakegesprek besluiten we, afhankelijk van de problematiek, of we diagnostisch onderzoek en/of diagnostische behandeling gaan inzetten.

lees verder »

t

Wie ben ik?

Mijn naam is Irene Bienenmann. Ik ben orthopedagoge en onderwijskundige met als specialisatie ‘leerproblemen’. Voordat ik dit werk deed, heb ik voor de klas gestaan als docente textiele werkvormen en ook heb ik een praktijk gehad als blokfluitdocent. Naast mijn praktijk heb ik jaren als orthopedagoog gewerkt bij CED onderwijsadvies/ begeleidingsdienst voor het basisonderwijs  en ook bij Accent Onderwijsondersteuning, een expertisecentrum voor leerlingbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam.

lees verder »

Wat doe ik?

Diagnostisch onderzoek

Tijdens een diagnostisch onderzoek wordt er gezocht naar de oorzaken en verklaringen van de leerproblemen van uw kind. Dit met het uiteindelijke doel om praktische en haalbare adviezen te kunnen geven, zodat uw kind beter begeleid wordt en weer met plezier naar school gaat. Afhankelijk van het leerprobleem kan er gekozen worden uit verschillende diagnostische onderzoeken:

 • Intelligentieonderzoek
 • Didactisch onderzoek
 • Dyslexieonderzoek; bij ernstige problemen met lezen
 • Dyscalculieonderzoek; bij ernstige problemen met rekenen
 • Onderzoek naar de concentratie en werkhouding
 • Geheugenonderzoek
 • Onderzoek naar executieve functies

Bij diagnostisch onderzoek staat niet alleen het kind centraal, maar wordt indien nodig ook gekeken naar de schoolomgeving en het gezin. Om een compleet plaatje te krijgen, kan een diagnostisch onderzoek onder andere uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Een gesprek met de ouders
 • Een gesprek met de leerkracht
 • Dossieranalyse
 • Een observatie van het kind
 • Gesprek met het kind
 • Afnemen van testen bij het kind

Hierbij kijk ik niet alleen naar de problematische factoren, maar ook naar de gunstige factoren voor en bij uw kind.

Diagnostische behandeling

Tijdens de diagnostische behandeling ga ik wekelijks met uw kind aan het werk om de leerproblemen te verhelpen. Het doel hierbij is dat uw kind weer zo snel mogelijk actief en zelfstandig mee kan doen aan de lessen op school én dat het weer succeservaringen kan opdoen. Een diagnostische behandeling (specialistische RT) helpt bij:

 • Lees- en spellingproblemen; dyslexie
 • Rekenproblemen; dyscalculie
 • Werkhoudingproblematiek
 • Motivatieproblemen
 • Leren ‘leren’

 

Daarnaast bied ik tijdens de diagnostische behandeling mentale ondersteuning en coaching, omdat een kind met leerproblemen vaak faalangst en andere sociaal-emotionele problemen ontwikkelt. Voor elke behandeling maak ik per kind een plan van aanpak op maat. Dit plan wordt wekelijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
 

Privacyverklaring

Ik ben lid van de landelijke beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Deze vereniging heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden te waarborgen en te bevorderen. Op de site van de NVO kunt u informatie vinden over de beroepscode en de algemene voorwaarden waaronder ik mijn beroep uitoefen.

Werkwijze?

Soms is er elders al eerder onderzoek gedaan of is er tijdens het intakegesprek al zoveel duidelijk geworden, dat het niet nodig is om uitgebreid diagnostisch onderzoek te doen. Er kan dan meteen met een diagnostische behandeling gestart worden.

Werkwijze diagnostisch onderzoek

Voor een diagnostisch onderzoek komt uw kind één of twee ochtenden naar de praktijk. Daarna werk ik de gegevens uit tot een onderzoeksverslag met adviezen en indien van toepassing een dyslexie- of dyscalculieverklaring. Als het verslag af is, wordt u (met of zonder kind) uitgenodigd voor een adviesgesprek, waarin we de uitslag bespreken en samen overleggen wat de meest verstandige vervolgstappen zijn. Ook is het mogelijk dat we de uitslag van het onderzoek bespreken samen met de school van uw kind.

Werkwijze diagnostische behandeling

Tijdens een diagnostische behandeling komt uw kind wekelijks een uur op een vaste tijd naar mij toe. In dat uur werk ik systematisch aan de leerproblematiek. Om ervoor te zorgen dat uw kind zo snel mogelijk weer mee kan met de stof op school, maak ik tijdens de behandeling zoveel mogelijk gebruik van de boeken en schriften van de school. Ik werk dan ook graag samen met u en de school van uw kind om de effectiviteit van dit proces zo hoog mogelijk te laten zijn.

 

Wie ben ik?

Studie Leerproblemen

Tijdens mijn studie Leerproblemen aan de Universiteit van Leiden heb ik veel kennis opgedaan over de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en de leerprocessen bij een kind. Daarnaast verdiep je je in de (ortho)didactiek van de basisvakken en de methodes die op de scholen gebruikt worden en leer je over de oorzaken en gevolgen van leerproblemen. Bij dit laatste valt te denken aan onder andere motivatieproblemen, werkhoudingproblemen, concentratieproblemen, problemen met plannen, dyslexie, dyscalculie, faalangst en intelligentiegegevens. 

Met dit vak ben je nooit uitgeleerd. Steeds zijn er weer nieuwe wetenschappelijke inzichten, die ik toe kan passen. Dat houdt het vak ook zo boeiend. 

 

Dankbaar werk

Het mooie van dit vak en dit werk is om van elk kind een ‘compleet plaatje’ te kunnen maken met sterke/zwakke kanten en (on)mogelijkheden, waarna het de kunst is om een behandeling op maat te maken. Het geeft me iedere keer heel veel voldoening als ik na verloop van tijd een kind, dat als een inactief, angstig vogeltje bij mij is binnen gekomen, weer op zie bloeien. Al meerdere malen heb ik meegemaakt bijvoorbeeld dat kinderen, die eerst buikpijn hadden van rekenen en niet meer naar school wilden, tegen me zeiden: ‘Irene, ik ga rekenen zelfs leuk vinden.’

Tarieven

(incl. BTW)

Intelligentieonderzoek individueel (uitgebreid met sterkte-zwakte analyse) €650,-
Uitgebreid onderzoek naar leerproblematiek €1100,-
Dyslexieonderzoek zonder IQ-onderzoek (als intelligentie al bekend is) €700,-
Dyslexieonderzoek met IQ-onderzoek €1000,-
Dyscalculieonderzoek zonder IQ-bepaling (als intelligentie al bekend is) €700,-
Dyscalculieonderzoek met IQ-onderzoek €1000,-
Los adviesgesprek €90,-
(Diagnostische)behandeling/specialistische RT 1 uur per week €75,-

Onderzoek is inclusief intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek.

De kosten zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. Kijk op de site van de belastingdienst voor de actuele gegevens hieromtrent.

Praktijk voor leerproblemen

Bericht sturen

Contact formulier
Bezig met versturen

Contact informatie

 

Telefoon0617488178

 

AdresMozartplaats 23 | 2661 HG Bergschenhoek